Slægten Pajari

Slægten Pajari er en Storslægt, der er kendt for at tælle flere opfindere og forskere, der ønsker at eksperimentere og afsløre det ukendtes hemmeligheder, samt holde liv i Håbets Flamme, der leder flygtninge fra nord i sikkerhed.

KARTOLOGISK SKILDRING

Pajarislægtens hovedsæde er deres slægtsfæstning, borgen Bastion Nedeszyna i Lenet Markova.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Slægten Pajari betegnet som en Lensejerslægt.

Heraldisk symbolik

Slægten Pajari har farverne lilla (primær) og gul (sekundær). 
Deres symboler er en fønix (primær) og en træk-op-nøgle (sekundær).

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten Pajaria slægtsoverhoved er Baron Ivan Pajari. Derudover er kendte medlemmer af slægten Førsteridder Delerya Pajari, samt Professor Elzena Pajari.

Kendte slægtsklenodier

Slægten Pajari er kendt for slægtsklenodiet Azoetropen.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten Pajaris medlemmer er Eurikatro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten. Medlemmer af slægten har ikke sekundære favoriseringer.

KONSULOGISK SKILDRING

Slægten Pajari drager generelt kulturel inspiration fra Azurransk kultur. 

Slægten Pajari interesserer sig ofte for kulturer i vildegne, hvilke har bragt misbilligelse mod slægten fra en del kanter.

Slægten Pajari har en skik med, at slægtsmedlemmer, inden de får deres Essensnavn, bliver taget ind i et kammer under Håbets Flamme i Zánadu og stillet foran et slægtsklenodie, kaldet Azoetropen, der viser en række billeder så hurtigt efter hinanden, at det ser ud, som om det er ét billede, der bevæger sig. Det er uvist, hvad slægtsmedlemmerne får ud af at se billederne, men en lille del af dem rejser efterfølgende ud af Fladlandet og vender aldrig tilbage.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er Pajarislægten et samnavn for Slægten Pajari.

Talemåder

Slægten Pajaris slægtsord er “Vi værner om Håbets fakkel”.

Slægten er også kendt for citatet “Vi er håbets fakkel – vi er håbets værn.

Kendetegnende adfærd

Pajarislægten er kendt for, at de anser alt levende liv som værdigt at kæmpe for. De sætter en ære i at byde alle, der ønsker at være en del af fællesskabet, velkommen og finde en plads til dem. Medlemmer af Slægten Pajari er ofte anerkendte, dygtig opfindere og forskere. De søger at forstå mysterier, samtidig med at deres kærlighed og empati til mennesker stopper dem i at udvikle farefulde nye redskaber. Pajarislægten kan hurtigt blive opfattet som konfliktsky, men det handler ofte om, at de ikke ser det som energien værd at kæmpe krigen. De vil hellere forhandle freden.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi ankom Slægten Pajari under Standhaftighedens Skjolde (500-450 FNFT) med navnet Pajarislægten, fra Azurra. Slægtens medlemmer valgte mod slutningen af epoken at gå imod Den Azurranske Koloniseringsstyrke, da de ikke kunne stå inde for deres krigshandlinger. I år 289 FNFT, i forbindelse med nyetableringen af Fladlandet, skiftede slægten navn til at hedde Slægten Pajari, og blev anerkendt som Fladlandsk Storslægt. Pajarislægten blev derefter et samnavn.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023