Slægten Quist

Slægten Quist er en Bannerslægt for Rechtsfeltslægten og er kendt for interne konflikter samt for at være splittede mellem Vartigantro og Eurikatro værdier.

KARTOLOGISK SKILDRING

Slægten Quists hovedsæde er slægtsborgen Eddahøj i Lenet Romun.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Slægten Quist betegnet som en (Æres)bannerslægt.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten Quists medlemmer er Vartigantro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten, men størstedelen af dem er også Eurikatro. Det at balancere Vartigantro og Eurikatro er kendetegnende for mange af medlemmernes holdninger og adfærd.   

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Slægten Quist betegnet som en Veddslægt.

Illustrator: Freya Éowyn K. Chapman

KONSULOGISK SKILDRING

Slægtens medlemmer er hovedsageligt inspireret af Khartaviansk kultur.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er Quistslægten et samnavn for Slægten Quist.

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten Quist er kendt for slægtsoverhovedet Wilfred Quist og stratolog Rhikhi Quist.

Kendte slægtsklenodier

Slægten Quist er kendt for slægtsklenodiet Oldquisten.

KRONOLOGISK SKILDRING

Slægten bestod oprindeligt hovedsageligt af velhavende handlende fra Khatan. Men Quistslægten blev ramt af en stor tragedie i år 8 ENFT. Her blev slægtsoverhovedet og langt størstedelen af slægtens medlemmer brutalt snigmyrdet med forgiftede våben. Omstændighederne er aldrig siden blevet opklaret. De overlevende flygtede efterfølgende i mange retninger og flere af dem fandt sammen i Alzark. Med tiden er Slægten Quist blevet genopbygget og er nu opdelt mellem  de, der bebor slægtsfæstningen Eddahøj i Romun, og de, der har valgt at blive boende i Ravnsholt.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. december, 2022