Slægten Quist

Slægten Quist er en Bannerslægt for Rechtsfeltslægten og er kendt for at have mange medlemmer med strategisk ekspertise og for at gå helhjertet ind i konflikter.

KARTOLOGISK SKILDRING

Slægten Quists hovedsæde er slægtsborgen Eddahøj i Lenet Romun.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Slægten Quist betegnet som en (Æres)bannerslægt for Slægten Rechtsfelt.

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten Quists slægtsoverhoved er Æresvoren Wilfred Quist. Derudover er et kendt medlem af slægten Højlektor Tia Quist.

Kendte slægtsklenodier

Slægten Quist er kendt for slægtsklenodiet Oldquisten.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten Quists medlemmer er Vartigantro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten, men størstedelen af dem er også Eurikatro. Det at balancere Vartigantro og Eurikatro er kendetegnende for mange af medlemmernes holdninger og adfærd.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Slægten Quist betegnet som en Veddslægt.

KONSULOGISK SKILDRING

Slægtens medlemmer er hovedsageligt inspireret af Khartaviansk kultur.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er Quistslægten et samnavn for Slægten Quist.

Kendetegnende adfærd

Slægten Quists medlemmer træder ofte i lære som soldater, krigere og endda nogle gange Riddere eller Præster. Der går fortællinger om, at Slægten Quist blev ramt af en mystisk tragedie, hvor størstedelen af slægtens medlemmer mistede livet, men de tilbageværende har siden rejst sig. Tragedien har formet slægtens adfærd, der nu lægger en stor dyd i altid at være yderst pligtopfyldende og dygtige til at forsvare sig selv. Slægtens medlemmer forsøger nu at finde sig en stærk position som Rechtsfeltslægtens stærkeste Bannerslægt, selvom vejen dertil indimellem fører mørke steder hen.

KRONOLOGISK SKILDRING

Slægten opstod under Gnistens Inddæmning (450-400 FNFT), og bestod oprindeligt af en gruppe personer, der havde mistet deres hjem, og som var flygtet til Khatan. Her blev de givet husly, og et medlem af Rechtsfeltslægten, foreslog at de kunne dedikere sig til Vartigan, og sværge Rechstfelslægten troskab. Hvis de gjorde det ville de kunne blive en vigtig del af kampen for at få Fladlandet tilbage på Fladlandske hænder. For at bevise sin troskab og dedikation blev gruppen pålagt at udføre deres Veddvandring i Daleo Romun, hvilket de klarede, men med store tab. De grundlagde der Eddahøj, en skjult, underjordisk fæstning, dybt inde i fjendens område. Dermed blev Quistslægten oprettet og anerkendt som Veddslægt. I år 289 FNFT skiftede slægten navn til at hedde Slægten Quist. I den sammenhæng blev Oldquisten anerkendt som deres slægtsklenodie. Quistslægten blev derefter et samnavn. Derefter lod Slægten Rechtsfelt Slægten Quist opløftet til at være en Æresbannerslægt. I år 8 ENFT blev Quistslægten ramt af en stor tragedie, hvor slægtsoverhovedet og langt størstedelen af slægtens medlemmer blev brutalt snigmyrdet med forgiftede våben. Omstændighederne blev aldrig siden opklaret. De overlevende flygtede efterfølgende i mange retninger og flere af dem fandt sammen i Alzark. Med tiden blev Slægten Quist genopbygget, men levede efterfølgende opdelt mellem de, der bebor slægtsfæstningen Eddahøj i Romun, og de, der valgte at blive boende i Ravnsholt.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. november, 2023