Slægten Rechtsfelt

Slægten Rechtsfelt er en Storslægt, der er kendt for gennem tiden at have haft mere at sige end nogen anden slægt, når det drejer sig om Fladlandets udvikling og valgte Regenter, samt altid at have siddet på Lenet Khatan, der er det eneste Len, der aldrig er faldet.

KARTOLOGISK SKILDRING

Rechtsfeltslægtens hovedsæde er deres slægtsfæstning Khiburg i Lenet Khatan.

Slægten er siddende Lensejerslægt i Lenet Romun og Vestengen.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk aristologi er Slægten Rechtsfelt betegnet som en Lensejerslægt.

Heraldisk symbolik

Slægten Rechtsfelt har farverne sort og hvid. Der er stadigt uafklaret, hvilken af de to farver, der er deres primære.
Deres symboler er en pegasus (primær) og to stormliljer (sekundær).

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten Rechtsfelt slægtsoverhoved er Grev Reinhardt Rechtsfelt. Derudover er kendte medlemmer af slægten Baron Ludvig Rechtsfelt, Baron Roland Rechtsfelt, Storgemal Sofia Rechtsfelt, Kurator Magnus Rechtsfelt og Højkommandør Rikhard Rechtsfelt.

Kendte slægtsklenodier

Slægten Rechtsfelt er kendt for slægtsklenodiet Adriansminde og K-klingen.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten Rechtsfelts medlemmer er Vartigantro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten. Medlemmer af slægten har ikke sekundære favoriseringer.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Slægten Rechtsfelt betegnet som en Veddslægt.

KONSULOGISK SKILDRING

Slægten Rechtsfelt har sine kulturelle rødder i Khartavia, men har været solidt plantet i Khatan i flere århundreder. Slægtens medlemmer er kendt for deres stædighed og sammenhold. Slægten Rechtsfelt drager generelt kulturel inspiration fra Khartaviansk kultur.

Slægtsgrene

Slægten Rechtsfelt har en skik med at tildele deres slægtsmedlemmer et bogstav ud fra, hvilket gren af slægten de er en del af. Det minder om den Vartigantro tradition, der indebærer mellemnavne, men for Rechtsfeltslægtens vedkommende bliver det ikke indskrevet som en del af personens navn. Begrundelsen er, at slægten ønsker, at alle slægtsmedlemmer fremstår samlede, og de ser det som en meget intern ting at tale om slægtsgrene. De tre slægtsgrene er kendetegnet ved henholdsvis bogstaverne K, R og V. Det er lidt uklart, hvad bogstaverne står for, men der er flere teorier, hvoraf den mest populære er, at det kunne være de tre Len, slægten har ejerskab over; Khatan, Romun og Vestengen.

Slægtsgrenen K: K er hovedsageligt bosiddende i Khatan, og særligt i byen Khatalan, så det er nærliggende at tro, at det er det, K står for. En anden teori fortæller, at K står for “Khartavia” eftersom slægten drager stor inspiration fra Khartaviansk kultur, eller måske “Khiburg”, som i at det hovedsageligt er den del af slægten, der er bosiddende i slægtsfæstningen Khiburg. Andre mener, at det henviser til “Kernen”, fordi slægtsoverhovedet oftest er en del af K.

Slægtsgrenen R: R er hovedsageligt bosiddende i Romun, og særligt i byen Khandisstad, så det er nærliggende at tro, at R står for Romun. En anden teori fortæller, at R står for “Rechtsfelts oprindelige”, fordi de mener at være den ældste del af slægten.

Slægtsgrenen V: V er hovedsageligt bosiddende i Vestengen, og særligt i byen Hestenfeldt, så det er nærliggende at tro, at V står for Vestengen. En anden teori fortæller, at V står for “Vest-grenen”, fordi V også har slægtsmedlemmer bosiddende i Khartavia.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er Rechtsfeltslægten et samnavn for Slægten Rechtsfelt.

Talemåder

Slægten Rechtsfelts slægtsord er “Vor skæbne er krybestøbt”.

Slægten er også kendt for citatet “Vores flok står skulder ved skulder til vi skuer krypten.”

Kendetegnende adfærd

Rechtsfeltslægten er kendt for at være vogtere af status quo på godt og ondt. De går op i, at traditionerne bliver efterlevet, samt at alle er med til at opretholde og bidrage til dem. Rechtsfeltslægten står stærkt sammen og søger indflydelse, men ikke den direkt magt. Slægten Rechtsfelts medlemmer elsker deres egne og står last og brast med hinanden, uanset hvad verden byder dem. Rechtsfeltslægten har den holdning, at hvad andre ikke ved, har de ikke ondt af.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi opstod Slægten Rechtsfelt under Brøndenes Vanvid (850-800 FNFT) med navnet Rytterætten, da slægten udsprang af hesteklanerne. Under Ragnars Gyldne Togter (850-800 FNFT) blev slægten inspireret af det nyopdagede Rige Khartavia og skiftede i slutningen af epoken navn til at hedde Rechtsfeltætten. Rytterætten blev derefter et samnavn. Under Eftermælernes Arv (700-600 FNFT) valgte Rechtsfeltætten at skifte navn til at hedde Rechtsfeltslægten, for yderligere at tydeliggøre deres kulturelle inspiration og tilknytning til Khartavia. Rechtsfeltætten er dermed en forældning af Rechtsfeltslægten. I år 289 FNFT, i forbindelse med nyetableringen af Fladlandet, skiftede slægten navn til at hedde Slægten Rechtsfelt. Rechtsfeltslægten blev derefter et samnavn.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023