Slægten Skargir

Slægten Skargir er en Bannerslægt for Udgårdsætten og er kendt for at være dygtige til kamp og vidensindsamling.

KARTOLOGISK SKILDRING

Skargirslægtens hovedsæde er deres slægtsfæstning, Haulors Hal i Jyrkakysten.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Slægten Skargir betegnet som (Æres)bannerslægt for Slægten Udgårdsætten.

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten Skargirs slægtsoverhoved er Æresvoren Aurelius Skargir. Derudover er kendte medlemmer af slægten Professor Eslanda Skargir.

Kendte slægtsklenodier

Slægten Skargir er kendt for slægtsklenodierne Haulhammeren, Mirrilúntungen og Skargrimner.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten Skargirs medlemmer er Archimedestro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten, men det virker til, at de fleste også er lidt gammeltro. Enkelte har dog også en sekundær, officiel, favorisering (indenfor EVEAtroen).

KONSULOGISK SKILDRING

Slægtens medlemmer er hovedsageligt inspireret af Torccelheimsk kultur.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er Skargirslægten et samnavn for Slægten Skargir.

Kendetegnende adfærd

Slægten Skargirs medlemmer er kendt for at være gode til kamp og vidensindsamling, samtidig med at de er dygtige rådgivere, hvilket betyder, at mange – også fra andre slægter og favoriseringer – ynder at ansætte og anvende dem. Slægtens medlemmer er kendt for deres store nysgerrighed, gådefinding og til tider utålmodighed, når de har regnet tingene ud, men andre har brug for at få det forklaret igen og igen.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Slægten Skargir oprettet under Tronedansen (191-153 FNFT) da de gennem lang tid havde udmærket sig som gode til at forhandle og på anden vis understøtte Udgårdsættens aktiviteter. Slægten blev erklæret for en Fladlandsk Æresbannerslægt af Slægten Udgårdsætten.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. november, 2023