Slægten Skharnsfelt

Slægten Skharnsfelt er en Bannerslægt for Rechtsfeltslægten og er kendt for at have optrænet og solgt fine rideheste til både Diplomater og Riddere.

KARTOLOGISK SKILDRING

Slægten Skharnsfelt er bosat i Lensstaden Hestenfelt i Lenet Vestengen med tilladelse fra Slægten Rechtsfelt.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Slægten Skharnsfelt betegnet som en (Eds)bannerslægt for Slægten Rechtsfelt.

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten Skharnsfelts slægtsoverhoved er Edsvoren Eva Skharnsfelt. 

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten Skharnsfelts medlemmer er Vartigantro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten, men mange er også Eurikatro.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Slægten Skharnsfelt betegnet som en Veddslægt.

KONSULOGISK SKILDRING

Slægtens medlemmer er hovedsageligt inspireret af Khartaviansk kultur.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er Skharnsfeltslægten er et samnavn for Slægten Skharnsfelt.

Kendetegnende adfærd

Slægten Skharnsfelts heste er eftertragtede i Fladlandet, og rider efter sigende hurtigere i modvind end andre heste. Mange unge medlemmer af slægten er dygtige ryttere, der vælger at rejse ud for at oplære andre i ridekunsten. Mange af dem vender tilbage med den erfaring, de har fået, for at sørge for at den næste generation er endnu dygtigere til at oplære andre. Nogle vælger dog også at blive ude i Fladlandet, hvor de til tider dygtiggør sig og forpligter sig til en Ridder som Livvæbnere.

KRONOLOGISK SKILDRING

Skharnsfeltslægten er en gammel hesteavlerslægt, der kommer fra den østlige del af Vestengen, og som engang har bredt sig. Under Bjergtagningerne (78-38 FNFT) gennemgik Slægten Skharnsfelt sin Veddvanding og blev efterfølgende erklæret for Edsbannerslægt af Slægten Rechtsfelt. Senere årtiers krige splittede og brød slægten i mange mindre dele.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. november, 2023