Slægten Valravn

Slægten Valravn er en Storslægt, der er kendt for at være den slægt, der har haft bidraget med flest Ørneriddere i Fladlandet.

KARTOLOGISK SKILDRING

Slægten Valravns hovedsæde er deres slægtsfæstning, borgen Slonkenborg i Lenet Morænen.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Slægten Valravn betegnet som en Lensejerslægt.

Heraldisk symbolik

Slægten Valravn har farverne gul (primær) og sort (sekundær).
Deres symboler er en valravn (primær) og en pil i jorden (sekundær).

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten Valravns slægtsoverhoved er Baron Mirjam Valravn. 

Kendte slægtsklenodier

Slægten Valravn er kendt for slægtsklenodiet Svartenpil.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten Valravns medlemmer er Eurikatro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten. Medlemmer af slægten har ikke sekundære favoriseringer.

KONSULOGISK SKILDRING

Slægten Valravn er kendt for deres mod, styrke og stædighed, samt deres vilje til at kæmpe imod valravne og mørkets andre skikkelser. Slægten Valravn drager generelt kulturel inspiration fra Fladlandsk kultur.

Slægten Valravn har en skik med, at inden slægtsmedlemmer kan få deres Essensnavn, er det forventet, at de har gennemført en lang og svær rejse langs en rute, der starter i Sydlenet og går gennem hvert af de 21 Len, for til sidst at ende i Lenet Svartunil, i Chataraktruinen. Ruten byder på mange udfordringer, men den er også lærerig.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er Valravneætten et samnavn for Slægten Valravn.

Talemåder

Slægten Valravns slægtsord er “Vor skjold, vor frygt. Vort navn, vor fjende”.

Slægten er også kendt for citatet “Vores pile er markører for fred og krig”.

Kendetegnende adfærd

Valravneætten er en slægt, hvis medlemmer går op i at sige fra over for det, de oplever, er uretfærdigt. Det er ikke et valg for dem, men derimod mere et instinkt, der får dem til at handle, medmindre de koncentrerer sig om at holde sig i skindet, så de kan kæmpe en anden krig. Medlemmer af Slægten Valravn går op i at have kontrollen over deres eget liv og frygter, at de vil lide skade, hvis andre bestemmer over dem. Når Valravneættens medlemmer er til stede, ender situationer ofte i debat om, hvem der har ret, og hvem der tager fejl. Slægten Valravns medlemmer ser sig selv som dem, der ser ind i mørket for at kæmpe mod den frygtede valravn.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi opstod Slægten Valravn under Brøndenes Vanvid (850-800 FNFT) med navnet Valravneætten, da den udsprang af vildklanerne. I år 289 FNFT, i forbindelse med nyetableringen af Fladlandet, skiftede slægten navn til at hedde Slægten Valravn. Valravneætten blev derefter et samnavn.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023