Slægtsklenodier

Slægtsklenodier er en brugsbetegnelse, der bliver brugt om ejendele, som er blevet anerkendt for både stor kulturel betydning, og forankring i en kulturslægt.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det Accadias Aristologielektorat, der udvælger hvilke ejendele, der er slægtsklenodier, og som er beskrevet i Det Balstyriske Æstedisium. Slægtsklenodier er særligt vigtige for Bannerslægter, da det at have et givent antal slægtsklenodier, er en forudsætning for at gå fra at være en Edsbannerslægt til at være en Æresbannerslægt. Derimod er det mindre kritisk for Storslægterne, da deres indflydelse og status ikke er påvirket af dem. Derfor er det hovedsageligt Bannerslægternes slægtsklenodier, der er at finde i Det Balstyriske Æstedisium.

Kriterier for nominering

Det er forventet at ejendele lever op til en række kriterier før de kan blive nominerede til vurdering af Accadias Aristologielektorat, og dermed potentielt blive anerkendt som slægtsklenodier.

  • Unik ejendel: Det er en forudsætning at der er tale om en flytbar ejendel, og ikke et sted. Det er også vigtigt at der kun eksisterer ét eksemplar af ejendelen. Den kan dog godt bestå af flere dele, som eksempelvis en bue, hvor strengen er aftagelig.
  • Slægtsforankring: Det er en forudsætning at ejendelen er stærkt forankret i en kulturslægt. Det kan eksempelvis involvere tider, steder, aner eller slægtsskikke, som er betydningsfulde for slægten. Det er en fordel, hvis det af ejendelens udseende fremgår tydeligt hvilket kulturslægt, det drejer sig om gennem eksempelvis i form af indgravering.
  • Kulturel betydning: Det er en forudsætning at ejendelen har tydelig kulturel betydning eller prestige. Her handler det om hvorfor ejendelen er interessant for andre end den tilknyttede kulturslægt.

Nominatorisk prestige: Det er en forudsætning at ejendelen bliver nomineret af et medlem af en Storslægt.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. januar, 2022