Slægtsskjolde

Slægtsskjolde er våbenskjolde, der bliver brugt som repræsentation for nævneværdige kulturslægter.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er nævneværdige slægtsskjolde samlet i Det Store Fladlandske Slægtsværk og i Fladlandets Symbolordbog.

Kategorisering af slægtsskjolde

Indenfor Fladlandsk Aristologi er slægtsskjolde inddelt i Bannerskjolde og Storskjolde.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. oktober, 2023