Slonkenborg

Slonkenborg er en fæstning, der er Lensfæstningen i Lenet Morænen og som befinder sig i Lensstaden Amereega.

KARTOLOGISK SKILDRING

Slonkenborg er kendt for, at den langsomt synker ned i den omkringliggende sump, mens der hele tiden bliver bygget nye etager på.

STRATOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk stratologi er Slonkenborg betegnet som Lensfæstning og borg.

KRONOLOGISK SKILDRING

Fæstningen har eksisteret længe, inden området blev oversvømmet af vand fra Tågespejlet under Storkoloniernes Tid. Den mest udbredte teori går på at Slonkenborg oprindeligt blev bygget under Diplomatiets Digel (600-500 FNFT), der er perioden umiddelbart før Storkoloniernes Tid begyndte. Oversvømmelsen og den medfølgende tilsumpning gjorde, at fæstningen langsomt begyndte at synke, og siden da har indbyggerne forsøgt på at bygge ovenpå i håb om, at den på et tidspunkt holder op med at bevæge sig nedad. Der er ingen, som ved, hvor mange etager der ligger under vand, men det er ifølge myterne rigtig mange. Der er dog altid samme antal etager over vand, for indbyggerne har tilpasset deres byggehastighed, så en ny etage er færdig på det tidspunkt, en lavere etage er blevet oversvømmet. Den nuværende byggestil er Fladlandsk og det er ukendt om nogle af de nedre etager har en anden stil.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. februar, 2022