Småegne

Småegne er en egnsstørrelse, der betegner egne, som er mindre end mellemegne.

KARTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kartologi bliver småegne vurderet til at være størrelsen på et typisk Herred, og alle Herreder er derfor kategoriseret som småegne.

Kendte eksempler

I Fladlandet er det sjældent at småegne bliver omtalt direkte, da det oftere kommer til at vedrøre byer, hvis det er lokalt, eller Len, hvis det er noget mere bredt. Hvis der er tale om et Herred, hvori der befinder sig en stad, bliver der oftest blot talt om stadens omegn, som eksempelvis Tronstads omegn. Derfor er der ikke som sådan kendte eksempler.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023