Spejlforankring

Spejlforankring er en magihandling, der består i, at en esoteriker, under en drømmerejse, binder en ånd i sin fokus og fastsætter en prioritering af, hvilke spejlkræfter vedkommendes orakeltegn er forankret i.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver den første spejlforankring foretaget efter en trin et Præsteprøve. Der bliver også foretaget en spejlforanking efter en trin to Præsteprøve. Præsteprøver på højere trin inkluderer spejlforankring som en del af prøven. Det er dog også muligt at udføre en spejlforankring uafhængigt af prøverne, hvis nogen ønsker det.

Spejlforankringen

Spejlforankring foregår ved, at personen, der ønsker at gennemføre den, finder sig et godt sted til det, eksempelvis et ritualrum. Her lægger vedkommende sig ned på et tæppe eller en seng. Så drikker personen en te, hvori der er blandet særlige urter, der fører til dyb søvn, som muliggør en Drømmerejse. Under Drømmerejsen vil vedkommende opsøge en ånd og overbevise den, enten gennem forhandling, veltalenhed eller gennem tvang, til at lade sig binde i esoterikerens fokus. Det forudsætter, at esoterikeren binder noget af sit livsmaterie i sin fokus. Esoterikeren har dog stadig adgang til det, vedkommende har bundet. Eksempelvis kan esoterikeren stadig huske et minde, selvom det er bundet som en del af spejlforankingen, medmindre vedkommende mister sin fokus. Afsluttende vil esoterikeren, hjulpet af ånden, vælge, hvilket prioriteret rækkefølge vedkommende ønsker at låse sin adgang til spejlkræfterne i. Valget af rækkefølge er betydningsfuldt for esoterikerens muligheder for at praktisere esoterik.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er der endnu ikke eksempler på magikyndige, der har foretaget ændringer af deres spejlforankring uden først at rejse til Drømmeplanet.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. august, 2022