Stenpladen

Stenpladen er en titan, der er dominator af vildegnen Stenkronen, og som er berygtet for at indgyde hadefuld vrede i folks sind.

ENTOLOGISK SKILDRING

Stenpladen er ifølge myten en stor firkantet stenplade, som skulle være så flad, at en glaskugle vil kunne ligge stille uden at trille bort. Myten fortæller, at Stenpladen oprindeligt var et helt bjerg med stor udsigt over omkringliggende egne. En dag besluttede bjerget sig for, at det ville rejse ud for at indtage alle de egne, den kunne se. Bjerget befalede sine tilhængere at hugge dele af bjergsiden for gøre bjerget frit. De huggede dag og nat i seks år og seks dage, indtil kun bjergets hjerte stak op over jordoverfladen. De fleste af bjergets følgere var døde, men bjerget kunne endnu ikke flytte sig, for dets kerne var stadigt rodfæstet. Bjerget befalede da sine tilhængere at fortsætte arbejdet og fritlægge hjertet helt. Arbejderne gravede derfor under hjertet. Idet det blev frit, faldt hjertet tungt ned over dem og dræbte dem alle på stedet. Bjergets hjerte har lige siden ligget dødsens stille. I dag bliver det væltede bjerghjerte kaldt for Stenpladen. Myten fortæller, at Stenpladen stadig prøver at lokke tilrejsende til for derefter at drive dem til vanvid, fordi den indeholder så meget bitterhed over ikke selv at kunne rejse fra sit grundfjeld. Titanens bitterhed smitter og overbeviser tilrejsende om, at alle andre vil skade dem. Det medfører, at folk bliver stærkt aggressive og voldelige overfor andre.

Lokalbefolkningen hævder, at det er bedst at holde afstand til Stenpladen på alle andre tidspunkter end særlige dage, hvor der er højtider. De fortæller, at de voldelige dødsfald, hvor folk er blevet fundet sprættet op på uhyrlige måder i bjergene, ikke har noget med Stenpladen at gøre. De advarer mod, at de berygtede blodegern og blodmejser står bag de forfærdelige ugerninger. Lokalbefolkningen anbefaler, at tilrejsende medbringer nødder og frø, som kan blive lagt ud til blodmejser og blodegern. Det er også en fordel at have spist godt og rigeligt hver dag.

En teori handler om, at der eksisterer et særligt, hemmeligt ritual, der gør det muligt at skabe kontakt med Stenpladen. Det er dog ikke lykkedes for nogen endnu, trods forsøg med høflig tiltale, fornærmelser, officielle erklæringer, bønfaldelse, trusler, folkesang, kædedans ovenpå den, afvaskning, indsmøring i gedeblod, honning og forskellige slags smør. Der er skrevet flere tekster, om hvor storslået det vil være, hvis nogen får udført det hemmelige ritual. Der er også skrevet poesi, der beskriver det som et monumentalt øjeblik i et menneskes liv, hvor det er muligt at fornemme dybe kræfter fra urtiden puste til nakkehårene og give en fornemmelse af sand ubetydelighed.

En anden teori handler om, at Stenpladens udformning udgør kernen i en form for kode. I et forsøg på at underbygge teorien har en akademisk ekspedition en gang målt Stenpladen til at være en bredde svarende til syv liggende guldminearbejdere, to hyrder og en umyndig staldkarl, samt højde svarende omtrentligt til selvsamme staldkarl.

Kategorisering af Stenpladen

Stenpladen bliver kategoriseret som en trin 4 titan af varianten dominator. Du kan her læse begrundelsen for kategoriseringen:

Orakeltegn: Der er ingen observationer af orakeltegn for Stenpladen, så det bliver formodet, at entiteten er ude af stand til at skabe dem.

Tilstedeværelse: Stenpladens tilstedeværelse er blevet observeret indenfor vildegnen Stenkronen. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en mellemegn.

Indflydelse: Stenpladens indflydelse er blevet observeret indenfor vildegnen Stenkronen. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en mellemegn.

Rækkevidde: Stenpladens rækkevidde bliver ud fra tilstedeværelse og indflydelse beregnet til at strække sig indenfor vildegnen Stenkronen og den østlige del af Sydlenet. Derfor bliver rækkevidden kategoriseret som dækkende en mellemstoregn.

Trin: Stenpladen bliver ud fra orakeltegn og rækkevidde beregnet til at være en trin 4 entitet.

Type: Stenpladen bliver beskrevet som havende én fast, fysisk form. Den bliver derfor kategoriseret som en titan.

Variant: Stenpladen er den mest magtfulde entitet i det domæne, som den befinder sig i, og bliver derfor kategoriseret som en dominator.

Tilbedelse: Stenpladen bliver ofte tilbedt af folk, der er begejstrede for at løse gåder og koder. Det er ifølge EVEA’s Tempellov tolereret at tilbede eller indgå en orakelpagt med entiteten. Tilbedelse af entiteten bliver set som en del af trosretningen gammeltroen.

Oplevelsen af Stenpladen

Mødet med titanen bliver beskrevet som nervepirrende og bjergtagende. I nærheden af titanen fremstår landskabet uinteressant og støvet. Stenpladen ligger fremme til frit skue. Den er så stor, at den kunne være fundamentet i et hus. Dens farve fremstår grålig, uden revner, huller eller indgraveringer af nogen form. Den er hverken poleret eller blank, men en kende støvet. Stenpladen er hverken varmere eller koldere end de omkringliggende sten. Den lugter, føles og smager som en normal sten. Stenpladens nærhed er tavs som graven. Kun sjældent er det muligt at høre en mejse eller et egern pusle et sted i nærheden. En indre følelse af uro opbygger sig langsomt. Som en svag, indre kløe bag øjnene. Blodets hastighed gennem blodårer tager til og opbygger en intens dunkende fornemmelse i knoerne. Tankerne begynder at blive afbrudt af bekymrende tvivlsspørgsmål om andre og deres motiver. Spørgsmål om, hvorvidt andre er tillidsværdige, eller om de i stedet vil snyde, bagtale, forråde eller endda myrde, dukker op som ukrudt i tankelandskabet.

Offgame Information

Senest opdateret: 8. september, 2023