Straffe

Straffe er kulturhandlinger, der beskriver måder at afstraffe personer på.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er straffe Guddomsstraffe og kættervansiring.

ADVOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk advologi er straffe er bandlysning, bod, ekskommunikation, forvaring, kagstrygning og lemlæstelse.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er straffe afsjæling og sjæledecimering.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. januar, 2022