Stratologi

Stratologi er en videnslære, der omhandler studiet af strategisk kamp, hvilket indebærer det at koordinere hærenheder og lede større slag, samt viden om fæstningsværker og belejring.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er stratologi betegnet som en verdslig videnslære.

STRATOLOGISK SKILDRING

Mange aktiviteter indenfor stratologi forudsætter adgang til strategiske kort og figurer eller til hærenheder. Stratologi inkluderer alt, der omhandler strategisk kamp, hvilket indebærer det at koordinere hærenheder og lede større slag, samt viden om fæstningsværker og belejring, medmindre det er mere relevant i forhold til en anden videnslære.

Stratologer

Indenfor Fladlandsk stratologi bliver personer, som har certificering indenfor videnslæren kaldt stratologer. Personer, der er udnævnt af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor stratologi, har certificeringsgrad IV indenfor videnslæren og bliver kaldt Akademiske stratologer.

Stratologielektorater

Indenfor Fladlandsk stratologi er Khridimas Stratologielektorat, på Regentens nåde, øverste autoritet. Khridimas Stratologielektorat bestemmer indholdet i sektionen om stratologi i Krigens Dyd, som er den vigtigste tekst indenfor arbejde, forskning og undervisning i stratologi.

Stratopensum

Indenfor Fladlandsk stratologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det stratopensum, som er udvalgt af Khridimas Stratologielektorat. Stratopensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor stratologi.

Stratokoncepter

Indenfor Fladlandsk stratologi bliver enkelte fænomener omtalt som stratokoncepter, hvis de ikke passer i andre kategorier.

Offgame Information

Senest opdateret: 11. september, 2023