Stratologi

Stratologi er en videnslære, der omhandler studiet af strategisk kamp, hvilket indebærer det at koordinere hærenheder og lede større slag, samt viden om fæstningsværker og belejring.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er stratologi betegnet som en verdslig videnslære.

STRATOLOGISK SKILDRING

Stratologi inkluderer alt, der omhandler strategisk kamp, hvilket indebærer det at koordinere hærenheder og lede større slag, samt viden om fæstningsværker og belejring, medmindre det er mere relevant i forhold til en anden videnslære. Personer, der har studeret stratologi på både Akademi og Universitet, samt er ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise eller forske indenfor videnslæren, bliver kaldt stratologer.

Stratologielektorater

Indenfor Fladlandsk stratologi er Khridimas Stratologielektorat, med Regentens tilladelse, øverste beslutningstagende instans. Arbejde, undervisning og forskning tager udgangspunkt i det stratopensum, som Khridimas Stratologielektorat har skrevet (eller udvalgt).

Offgame Information

Senest opdateret: 27. august, 2022