Stymfalke

Stymfalke er fabelvæsner, der bliver beskrevet som en meget stor, falkelignende fugl med vinger bestående af metalklinger.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Der er kun få personer, der mener at have set en stymfalk. Myter fortæller, at fjer fra en stymfalk kan blive brugt som sværd.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er stymfalke betegnet som mellemstore, ualmindelige, middelændrende, middelfarlige og uhumanoide.

Kategorisering af stymfalke

Stymfalke er kategoriseret som trin 3 fabelvæsner. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

Størrelsesgrad: Stymfalke er ifølge en beretning blevet sammenlignet med ulve i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende mellemstore.

Væsentræk og type: Stymfalke bliver beskrevet som værende en anden form end et menneske, hvilket gør dem uhumanoide, og de bliver derfor kategoriseret som fabelvæsener.

Sjældenhedsgrad: Stymfalke er svære at finde, men kan ifølge myter blive lokket frem i vildegnen Glemslens Vidder med den rigtige lokkemad, hvilket gør dem ualmindelige.

Kraftgrad: Stymfalke er ifølge myter i stand til at skære gennem nærmest hvad som helst med deres sværlignende fjer, og de bliver derfor betegnet som middelændrende.

Farlighedsgrad: Stymfalke bliver beskrevet som værende middelændrende. Det bliver vurderet, at de har kontrol over deres kræfter, og at de er bevidste om deres handlinger. Stymfalke bliver derfor vurderet som middelfarlige.

Trin: Stymfalke bliver beskrevet som mellemstore, ualmindelige, middelændrende og middelfarlige. Ud fra den højeste af deres kategoriseringer bliver stymfalke betegnet som trin 3 fabelvæsner.

Offgame Information

Senest opdateret: 7. januar, 2023