Stymfalke

Stymfalke er fabelvæsner, der bliver beskrevet som en meget stor, falkelignende fugl med vinger bestående af metalklinger, og en iver til at udslette enhver trussel med knusende præcision.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Der er kun få personer, der mener at have set en stymfalk. Myter fortæller, at fjer fra en stymfalk kan blive brugt som sværd.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er stymfalke betegnet som middelstore, ualmindelige, middelændrende, middelfarlige og uhumanoide.

Kategorisering af stymfalke

Stymfalke er gennem bæstvejning kategoriseret på følgende måde:

  • Størrelsesgrad: Stymfalke er i myter blevet sammenlignet med ulve i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende middelstore.
  • Væsentræk og type: Stymfalke bliver beskrevet som værende en anden form end et menneske, hvilket gør dem uhumanoide, og de bliver derfor kategoriseret som fabelvæsener.
  • Sjældenhedsgrad: Myter fortæller, at stymfalke er svære at finde, men de kan blive lokket frem i vildegnen Glemslens Vidder med den rigtige lokkemad, hvilket gør dem ualmindelige.
  • Kraftgrad: Ifølge myter er det mest kraftfulde ved stymfalke, at de er i stand til at skære gennem nærmest hvad som helst med deres sværlignende fjer, og de bliver derfor betegnet som middelændrende.
  • Farlighedsgrad: Eftersom stymfalke er betegnet som middelændrende, og da myterne beskriver deres adfærd som velovervejet, bliver de vurderet til at være middelfarlige.
  • Trin: Eftersom stymfalke bliver betegnet som middelstore, ualmindelige, middelændrende og middelfarlige, konkluderer bæstvejningen, at de er trin 3 fabelvæsner.
  • Varianter: Det er ifølge Navíos Bæstologielektorat ikke registreret varianter af stymfalke.

Oplevelsen af mødet med en stymfalk

Mødet med en stymfalk bliver beskrevet som  en knusende oplevelse, der efterlader sindet itu. I nærheden af stymfalke er der oftest stille og en intens nærhed sitre blandt alt levende for at sikre sig mod døden. Stymfalke har vinger af klinger, der kan skære igennem selv den stærkeste rustning. Tanker om selvbebrejdelse for at have trådt ind i den her situation starter: “Hvorfor var jeg dum nok til at træde herind?”

Offgame Information

Senest opdateret: 2. oktober, 2023