Svartunil

Svartunil er et Len i Riget Fladlandet, der er kendt for lunefuldt tidevand og mange fugle.

KARTOLOGISK SKILDRING

Illustrator: Casper Starostka

Svartunil befinder sig i den sydøstlige del af Fladlandet. Lenet grænser op til Lenene Bakkedalen, Kronlenet og Sydlenet, samt vildegnene Abyssalhavet, Stenkronen og Tåretrianglen. Lenet Svartunil består af ti Herreder.

   Indenfor Fladlandsk kartologi er Svartunil betegnet som en mellemegn.

Terræn og natur

Terrænet er græsland, klippegrund, vandområde og vådområde. Landskabet bærer præg af at tidevandet trænger ind med jævne mellemrum. Det meste er marsk eller vadehav.

Landmærker

Lenet indeholder Østmarsken.

Områdefortællinger 

Lenet indeholder ingen områdefortællinger.

Strækninger

Lenet indeholder ingen strækninger.

Byer

Lenet indeholder staden Drednan, samt  Lensstaden Sionan.

Seværdigheder

Lenet indeholder følgende steder, der er betegnet som seværdigheder: Sturantruinen.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Lensejeren af Svartunil er Slægten Falkhion.

CELESTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende Religioner praktiseret: EVEAtroen.

Særligt udbredte favoriseringer er Extaziatroen og Archimedestroen.

Helligdomme

Lenet indeholder følgende kendte Helligdomme: Svartunils Tempel.

Guddomme

Lenet er velsignet med tilstedeværelse af følgende Guddomme:   

Extazia, Vartigan, Eurika og Archimedes, der er dominatorer.

KONSULOGISK SKILDRING

Befolkningen er kendt for at have en god fornemmelse af vejret. Det ses både i deres præcision i at forudsige, hvornår tidevandet kommer, samt deres evne til at tage højde for eksempelvis vind, når de skyder med bue og pil. De fleste træner ivrigt med bue, fra de er store nok til at holde på en. Det er også udbredt at træne jagtfugle, og straffen for at skyde andres jagtfugle ned er meget hård. Folk i Svartunil er vant til at stole på deres intuition og kan blive lidt forvirrede og trække på skuldrene, hvis andre spørger ind til, hvad eksempelvis sammenhængen med at have ondt i nakken og at vide, der kommer regn, mon er. I Svartunil stiller ingen tvivl ved intuition.

Beskæftigelser

Tørvegraver, kvægavler, fåreavler.

Kulturer i egnen

Egnsprøver i Svartunil inkluderer en prøve, hvor en person forsøger at udvise talent med en bue under ekstreme vejrforhold, eller mens vedkommende bliver udsat for distraktioner.

ENTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende afdyrkelser praktiseret: Gammeltroen.

Entiteter

Lenet indeholder ikke tilstedeværelsen af entiteter.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Svartunil første gang omtalt under Ragnars Gyldne Togter (800-750 FNFT), hvor Valravneætten opnåede samlet kontrol over området. Under Standhaftighedens Skjolde (500-450 FNFT) blev området udvidet til også at inkludere mere terræn syd for. I 289 FNFT, som en del af nyetableringen af Fladlandet, blev Svartunil formaliseret som værende et Fladlandsk Len.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. december, 2022