Svartunils Tempel

Svartunils Tempel befinder sig i byen Drednan og er det eneste Tempel i Lenet Svartunil.

KARTOLOGISK SKILDRING

Lidt usædvanligt for et Tempel, befinder Svartunils Tempel sig i en anden by end Lensstaden.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Svartunils Tempel betegnet som en Helligdom.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Svartunils Tempel første gang nævnt under Accalias Århundrede (289-191 FNFT), da det blev opført i Sturant. I år 8 ENFT blev byen Sturant ødelagt og Svartunils Tempel sammen med den. Der var stor tumult i tiden, efter Lenets tidligere Lensstad faldt. Derfor valgte Præsteskabet i Lenet at bosætte sig i staden Drednan, som de troede ville blive den nye Lensstad, og genopførte her Svartunils Tempel i år 9 ENFT. Da byen Sionan i stedet blev valgt som Lensstad, valgte Præsteskabet at forblive i Drednan, eftersom der allerede var blevet opført et Tempel. Det var dog usædvanligt for et Tempel at befinde sig i en anden by end Lensstaden.

Offgame Information

Senest opdateret: 11. august, 2022