Taktologi

Taktologi er en videnslære, der omhandler studiet af taktisk kamp, hvilket indebærer træning i at kæmpe både med og uden våben.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er taktologi betegnet som en verdslig videnslære.

TAKTOLOGISK SKILDRING

Mange aktiviteter indenfor taktologi forudsætter adgang til våben og en kamparena. Taktologi inkluderer alt, der omhandler taktisk kamp, hvilket indebærer træning i at kæmpe både med og uden våben, medmindre det er mere relevant i forhold til en anden videnslære.

Taktologer

Indenfor Fladlandsk taktologi bliver personer, som har certificering indenfor videnslæren kaldt taktologer. Personer, der er udnævnt af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor taktologi, har certificeringsgrad IV indenfor videnslæren og bliver kaldt Akademiske taktologer.

Taktologielektorater

Indenfor Fladlandsk taktologi er Kyrias Taktologielektorat, på Regentens nåde, øverste autoritet. Kyrias Taktologielektorat bestemmer indholdet i sektionen om taktologi i Krigens Dyd, som er den vigtigste tekst indenfor arbejde, forskning og undervisning i taktologi.

Taktopensum

Indenfor Fladlandsk taktologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det taktopensum, som er udvalgt af Kyrias Taktologielektorat. Taktopensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor taktologi.

Taktokoncepter

Indenfor Fladlandsk taktologi bliver enkelte fænomener omtalt som taktokoncepter, hvis de ikke passer i andre kategorier.

Offgame Information

Senest opdateret: 11. september, 2023