Tekstbetegnelser

Tekstbetegnelser er betegnelser, der siger noget om tekster eller noget i tekster.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er tekstbetegnelser inddelt i antologibetegnelser, fortælleværksbetegnelser og udtryksbetegnelser.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi er tekstbetegnelser samlet i kategorien skriftkildebetegnelser.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. oktober, 2023