Tempelaspiranter

Tempelaspiranter er en trosvariant, der bliver brugt om personer, som er i praktik i et Tempel for at undersøge, om det er noget for dem.

Tempelaspiranter er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Tempelaspiranter bliver betragtet som en del af Tempeltjenerne, men kan også frit følge medlemmer af Adeptkorpset eller Præsteskabet, så længe de følger de instruktioner, de bliver givet. Tempelaspiranter er ikke et fremstående udtryk, men bliver skrevet med stort begyndelsesbogstav fordi det indeholder ordet Tempel, der er et fremstående udtryk.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelaspiranter betegnet som et Religiøst udtryk.

Forudsætningen for at blive Tempelaspiranter

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro (og har eventuelt en favorisering).
  • Ansøgeren har aftalt med en Præst, Reservehøjpræst, Højpræst eller Ypperstepræst om at være tilknyttet det lokale Tempel som Tempelaspirant.
  • Bemærk, at der ikke er forudsætninger i form af certificering for at blive Tempelaspiranter, ligesom graden ikke åbner for at tage certificering.

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Tempelaspirant opnå forfremmelser som novice eller adept af første cirkel.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Tempelaspiranter tilknyttet EVEAtroen, når udtrykket Tempelaspiranter bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023