Tempelaspiranter

Tempelaspiranter er en trosfunktion, der bliver brugt om personer, som er i praktik i et Tempel for at undersøge, om det er noget for dem.

Tempelaspiranter er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Tempelaspiranter bliver betragtet som en del af Tempeltjenerne, men kan også frit følge medlemmer af Adeptkorpset eller Præsteskabet, så længe de følger de instruktioner, de bliver givet.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelaspiranter betegnet som et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Tempelaspiranter tilknyttet EVEAtroen, når udtrykket Tempelaspiranter bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. august, 2022