Tempeldommere

Tempeldommere er trosfunktioner, der bliver brugt om personer, som har domsretten i en retssag, hvor der bliver dømt ud fra en Tempellov.

Tempeldommere er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er retningslinjerne for Tempeldommere beskrevet i EVEA’s Tempellov.   

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempeldommere betegnet som et Helligt udtryk.

Offgame Information

Senest opdateret: 9. januar, 2022