Tempeleksaminer

Tempeleksaminer er prøver, som Tempeltjenere gennemfører for at blive gradueret.

Tempeleksaminer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Tempeleksaminer brugt til graduering af Akolytter, livsnovicer og novicer.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempeleksaminer betegnet som et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Tempeleksaminer tilknyttet EVEAtroen, når udtrykket Tempeleksaminer bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. februar, 2022