Tempeleksaminer

Tempeleksaminer er prøver, som Tempeltjenere gennemfører for at blive gradueret.

Tempeleksaminer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi hedder de prøver, der giver adgang til at blive Akolytter, livsnovicer og novicer Tempeleksaminer. Der er tre forskellige trin af Tempeleksaminer, der bliver sværere jo højere grad eller titel, ansøgeren forsøger at opnå. Ved graduering til at blive novice, bliver der brugt udtrykket noviceceremoni nærmere end Tempeleksamen, for at tydeliggøre at det mest er en velkomst ind i fællesskabet.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempeleksaminer betegnet som et Helligt udtryk.

Forudsætninger for at tage en trin 1 Tempeleksamen

 • Ansøgeren er EVEAtro (eventuelt med en favorisering).
 • Ansøgeren har graden Tempelaspirant, og er tilknyttet det lokale Tempel.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen for novicer.
 • Ansøgeren har en aftale med en Præst, Reservehøjpræst, Højpræst eller Ypperstepræst om at forestå prøven.

Forudsætninger for at tage en trin 2 Tempeleksamen

 • Ansøgeren er EVEAtro (eventuelt med en favorisering).
 • Ansøgeren har graden novice, og er tilknyttet det lokale Tempel.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen for livsnovicer.
 • Ansøgeren har en aftale med en Præst, Reservehøjpræst, Højpræst eller Ypperstepræst om at forestå prøven.

Forudsætninger for at tage en trin 3 Tempeleksamen

 • Ansøgeren er EVEAtro (eventuelt med en favorisering).
 • Ansøgeren har graden livsnovice, og er tilknyttet det lokale Tempel.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen for Akolytter.
 • Ansøgeren har en aftale med en Præst, Reservehøjpræst, Højpræst eller Ypperstepræst om at forestå prøven.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Tempeleksaminer tilknyttet EVEAtroen, når udtrykket Tempeleksaminer bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 13. september, 2023