Tempelfællesskaber

Tempelfællesskaber er trosfællesskaber, der er formelt tilknyttet en Religion.

Tempelfællesskaber er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelfællesskaber betegnet som et Helligt udtryk.

Kategorisering af Tempelfællesskaber

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelfællesskaber inddelt i Præsteskaber, Tempelkorps, Tempelråd og Tempeltribunaler.

Offgame Information

Senest opdateret: 5. marts, 2022