Tempelkommandører

Tempelkommandører er en Lavadelig titel, der bliver båret af personer, som er blevet udpeget til at lede en del af et Tempelkorps uafhængigt af et Tempel.

Tempelkommandører er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen udpeger Fladlandets Royale Tempelråd deres Tempelkommandører blandt EVEAtroens Præsteskab. De vælger oftest mellem de eksisterende Reservehøjpræster, men der kan være undtagelser. Det er Tempelkommandørernes opgave at koordinere deres udpegede adeptliste uafhængigt af Templerne. Det indebærer desuden oftest udpræget diskretion.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelkommandører betegnet som en mystisk titel og et Helligt udtryk.

Forudsætninger for at blive Tempelkommandører

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren har i forvejen en titel, som Ypperstepræst, Højpræst, Reservehøjpræst eller Præst, indenfor en af EVEAtroens favoriseringer.
  • Bemærk, at der ikke er forudsætninger i form af certificering for at blive Tempelkommandør, medmindre Tempelrådet, der står for udnævnelsen, udtaler et ønske derom. Det kunne eksempelvis være certificeringsgrad 3 i Celestologi, for at have en lovkyndig Tempelkommandør. Vær opmærksom på, at forudsætningerne er et tillæg til den titel, som ansøgeren havde i forvejen, samt at titlen Tempelkommandør ikke åbner for at tage certificering, udover hvad den eksisterende titel allerede giver mulighed for.

Certificeringsramme

* medmindre det er et ønske fra det tilknyttede Tempelråd.

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Tempelkommandør udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabskavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
  • 1 Herskabsmyndling som dermed drager fordel af en række privilegier.
  • 1 (Lavadelig) Gemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Tempelkommandører tilknyttet EVEAtroen, når udtrykket Tempelkommandører bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 26. august, 2023