Tempelkommandører

Tempelkommandører er en Lavadelig titel, der bliver båret af personer, som er blevet udpeget til at lede en del af et Tempelkorps uafhængigt af et Tempel.

Tempelkommandører er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen udpeger Fladlandets Royale Tempelråd deres Tempelkommandører blandt EVEAtroens Præsteskab. De vælger oftest mellem de eksisterende Reservehøjpræster, men der kan være undtagelser. Det er Tempelkommandørernes opgave at koordinere deres udpegede adeptliste uafhængigt af Templerne. Det indebærer desuden oftest udpræget diskretion.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelkommandører betegnet som en Gejstlig titel og et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Tempelkommandører tilknyttet EVEAtroen, når udtrykket Tempelkommandører bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. august, 2022