Tempelkorps

Tempelkorps er Tempelfællesskaber, der er fokuserede på konflikt.

Tempelkorps er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelkorps Adeptkorpset.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelkorps betegnet som et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Adeptkorpset, når udtrykket Tempelkorpset bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. januar, 2022