Tempelprøver

Tempelprøver er prøver, som medlemmer af Tempelkorps gennemfører for at blive gradueret.

Tempelprøver er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi hedder de prøver, der bliver brugt til graduering indenfor Adeptkorpset Tempelprøver, da navnet henviser til, at de bliver givet af Fladlandets variant af et Tempelkorps. Der er tre forskellige trin af Tempelprøver, der bliver sværere jo højere grad eller titel, ansøgeren forsøger at opnå.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelprøver betegnet som et Helligt udtryk.

Forudsætninger for at tage en trin 1 Tempelprøve

 • Ansøgeren er EVEAtro (eventuelt med en favorisering).
 • Ansøgeren har graden Tempelaspirant, og er tilknyttet det lokale Tempel.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen for adepter af første cirkel.
 • Ansøgeren har selv en mikstur af typen svitsesalve til at anvende i prøven.
 • Ansøgeren har tilladelse fra en Tempelkommandant eller Tempelkommandør om at måtte forestå prøven.

Forudsætninger for at tage en trin 2 Tempelprøve

 • Ansøgeren er EVEAtro (eventuelt med en favorisering).
 • Ansøgeren har graden adept af første cirkel, og er tilknyttet en adeptliste.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen for adepter af anden cirkel.
 • Ansøgeren har selv en mikstur af typen sølvsalve til at anvende i prøven.
 • Ansøgeren har tilladelse fra en Tempelkommandant eller Tempelkommandør om at forestå prøven.

Forudsætninger for at tage en trin 3 Tempelprøve

 • Ansøgeren er EVEAtro (eventuelt med en favorisering).
 • Ansøgeren har graden adept af anden cirkel, og er tilknyttet en adeptliste.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen for Tempelvogtere.
 • Ansøgeren har selv en mikstur af typen mortomikstur til at anvende i prøven.
 • Ansøgeren har tilladelse fra en Tempelkommandant eller Tempelkommandør om at forestå prøven.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Tempelprøver tilknyttet EVEAtroen, når udtrykket Tempelprøver bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 13. september, 2023