Tempelprøver

Tempelprøver er prøver, som medlemmer af Tempelkorps gennemfører for at blive gradueret.

Tempelprøver er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen benytter Adeptkorpset sig af Tempelprøver.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelprøver betegnet som et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Tempelprøver tilknyttet EVEAtroen, når udtrykket Tempelprøver bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. februar, 2022