Tempeltjenere

Tempeltjenere er en trosfunktion, der bliver brugt om personer, som er medlemmer af et Tempel uden at være en del af Præsteskab eller Tempelkorps.

Tempeltjenere er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Tempeltjenere arbejder oftest med drift og forskning. De er enten Akolyter, livsnovicer, novicer eller Tempelaspiranter. Graduering blandt Tempeltjenere indebærer Tempeleksaminer.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Tempeltjenere betegnet som et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Tempeltjenerne tilknyttet EVEAtroen, når udtrykket Tempeltjenerne bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023