Troende

Troende er trosfunktioner, der bliver brugt om personer, som tilbeder og efterlever en Religions værdier.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Troende kan have favoriseringer indenfor deres Religion.

Indenfor Fladlandsk Celestologi vil troende, der misfortolker favoriseringens sti, i stedet følge det, der bliver kaldt for mørkeretninger. I ekstreme tilfælde bliver sådanne personer omtalt som fanatikere.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver troende betegnet som et Religiøst udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment troende tilknyttet EVEAtroen, når udtrykket troende bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. august, 2022