Trolovelsesceremoni under Archimedes

Trolovelsesceremoni under Archimedes er en trolovelsesceremoni, der kan blive udført af Archimedestroens Præster for myndige, Archimedestro personer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Forudsætninger

At du på forhånd har kontrolleret, at begge ceremonanter er myndige, Archimedestro og at ingen af dem er en del af en trolovelse eller vielse under Archimedes. Sørg for, at ceremonanterne på forhånd har modtaget en introduktion til, hvad det vil sige at være gift.

Forberedelse

Tag ceremonanterne til side i god tid og afklar med begge, hvad der er forventet af dem, efter trolovelsesceremonien er gennemført. Instruer derefter ceremonanterne i, hvilke forventninger der er til dem under ceremonien.

Forløb

Begynd trolovelsesceremonien, når alle er samlet i vielsescirklen. Forklar trolovelsens betydning. Velsign ceremonanterne ved at lade deres Obscurus blive belyst af Hellig ild. Afslut derefter ceremonien.

Offgame Information

Senest opdateret: 2. januar, 2022