Trolovelsesceremoni under EVEA

Trolovelsesceremoni under EVEA er en trolovelsesceremoni, der kan blive udført af medlemmer af EVEAtroen Præsteskab for myndige, EVEAtro personer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Trolovelsesceremonien er en livsceremoni, hvor to ceremonanter bliver trolovet med hinanden.

Varianter og kombination

Det er muligt at blive trolovet indenfor flere forskellige favoriseringer, også med den samme person. Det er dog ikke muligt at være trolovet med flere personer på samme tid under den samme Guddom. Tænk på det som, at hver person kun kan være trolovet med én person under en given Guddom ad  gangen. Så eksempelvis kan Tim være trolovet med Mia under Vartigan, men under vilde festligheder bliver Mia en sen aften trolovet til Sandra under Extazia. Men Tim kan ikke under Vartigan blive trolovet med Nadja – uden at trolovelsen med Mia er ophævet.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. december, 2022