Trolovelsesceremoni under Vartigan

Trolovelsesceremoni under Vartigan er en trolovelsesceremoni, der kan blive udført af Vartigantroens Præster for myndige, Vartiganstro personer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Trolovelsesceremonien er en politisk aftale mellem to Vartigantro slægter (Veddslægter), hvor en ceremonant bliver trolovet over i en anden ceremonants slægt på en slags prøveperiode.

Betydning

For slægterne er trolovelsen en chance for at tilkendegive deres intentioner om at lade en politisk sammenførelse ske. Det er en mulighed for at se den anden slægt an, især igennem parrets opførsel overfor hinanden. Slægten der vier et medlem ud, kan også holde øje med hvor godt den anden slægt holder øje med krukken, da det ville være yderst uheldigt hvis den blev stjålet, eller mindre lykkebringende genstande blev smuglet ned i posen.

For parret der skal troloves er trolovelsen en mulighed for at affinde sig med deres nye slægtspligt. Personen der skal vies ud af sin slægt, vil blive behandlet som en del af den anden slægt fra trolovelsen er overstået i alt undtagen navn. På den måde kan de lære den nye slægts traditioner før de efter en potentiel vielse fuldt ud er forventet at forstå og følge dem alle.


For dem der overværer ceremonien er trolovelsen en chance for at vise deres velvilje overfor sammenføringen og parrets fremtid. De kan de gøre når der under trolovelsensceremonien, når posen bindes om pindene. Der foreskriver traditionerne at hver overværende vil få en mulighed for at lægge en medbragt genstand i posen. Genstanden repræsenterer et symbolønske. Det kan for eksempel være en lille stak hestehår, for styrke og virilitet, en sten, for stabilitet og soliditet, eller en blomst for liv og håb.

Forudsætninger

At du på forhånd har kontrolleret, at begge ceremonanter er myndige, Vartigantro og at ingen af dem er en del af et vielse eller trolovelse under Vartigan. Sørg for, at ceremonanterne på forhånd har modtaget en introduktion til, hvilken betydning det har at være trolovet med hinanden.

Forberedelse

Tag ceremonanterne til side i god tid og afklar med begge, hvad der er forventet af dem, efter trolovelsensceremonien er gennemført. Instruer derefter ceremonanterne i, hvilke forventninger der er til dem under ceremonien. 

Tag slægtsoverhovederne til side i god tid og forklar dem at hver slægt skal medbringe en pind og at traditionerne foreskriver at pinden pyntes. Forklar dem derudover at det er deres ansvar at sikre at deres slægtsmedlemmer, og alle de inviterer til at overvære trolovelsensceremonien, er klar over muligheden for at medbringe en genstand til at lægge i posen. Posen repræsenterer trolovelsens fremtid under Vartigan, og det er en tradition at alle der ønsker parret lykke medbringer en symbolsk genstand til trolovelsen og, når Præsten beder om det, lægger genstanden i posen og forklarer hvad symbolikken bag genstanden er. Dermed vil bønnerne forhåbentlig nå Vartigan og lade ham velsigne parret.

Ceremonimesteren skal medbringe en krukke fyldt med hellig jord, samt en pose, med snore, stor nok til at indeholde en lille række ofringer.
Note: Hvis du bruger en lille krukke, kan det være at du, eller en assistent, bliver nødt til at holde pindene sammen under den sidste del af ceremonien.

Forløb

Begynd trolovelsesceremonien, når alle er samlet i vielsescirklen. Forklar trolovelsens betydning med fokus på slægterne. Lad slægtsoverhovederne overdrage deres pinde til ceremonanterne. Bed derefter ceremonanten der bliver i sin slægt, om at stikke sin pind ned i jorden i potten med det Hellige jord. Lad herefter ceremonanten, der ønsker at blive viet ud af sin slægt, stikke sin pind ned, så den læner sig op af den anden ceremonants pind.
Bind nu din pose omkring begge pinde, så den holder dem sammen og forklar at dette er punktet i ceremonien, hvor alle, der overværer trolovelsen, er velkomne til at lægge en lille genstand i posen, for at ønske Vartigans velsignelse over trolovelsen og bed ceremonanterne om at lægge deres genstande i posen først. Bed derefter slægtsoverhovederne lægge deres genstande. Bed til sidst alle der overværer trolovelsesceremonien om at stille i linie for at lægge deres genstande i posen.
Afslut ved at bede begge slægtsoverhoveder berøre den Hellige jord med deres Slægtssten og velsigne den fremtidige vielse.
Overdrag derefter krukken til den slægt, der modtager den trolovede, for de skal passe på den indtil en eventuel vielsesceremoni.

Offgame Information

Senest opdateret: 21. september, 2022