Trondans

Trondans er en leg, hvor deltagerne danser eller går rundt om et antal stole, hvor der er præcist én mindre end antallet af deltagere, indtil et signal markerer at alle omgående forsøger at sætte sig på en stol.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi bliver der ofte anvendt musik, der spiller, eller at nogen fremsiger remsen over Regenter fra epoken Tronedansen, indtil deltagerne må sætte sig.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Trondans udtænkt som en måde at øve unge Adelige i at lære Regenterne i epoken Tronedansen udenad.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. august, 2022