Tronedansen

Tronedansen var en epoke, under Regenternes Tid, der var kendetegnet ved en række korte, turbulente Regeringstider.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi blev der skrevet en remse, der skulle gøre det lettere for unge Adelige at lære at huske de mange Regenter i epoken. Der blev senere tilknyttet en selskabsleg kaldet Trondans til remsen. Remsen går således:

Dérkomais magt udtynde

Lad nu Tronedansen begynde

Først en Langsaxing med dyder

Og Rechtsfelt til middag indbyder

Faulus Falkhion snubler

Folkaætten Surmuler

Så Zurábi, Myrali, Qri

Liopantra holder himlen skyfri

Carba drager på eventyr

Cynthia jager farlige dyr

En Argenor på Tronen?

Omkom før hovedet rørte Kronen

DeChatara roder med ærlighed

Ender i turbulent kærlighed

Liopantra magten vinder

Og til et bryllup, Tronedansen oprinder.

KRONOLOGISK SKILDRING

Tronedansen begyndte år 191 FNFT med Kroningen af Rune Langsaxing som Fladlandets Regent, for så at slutte i år 153 FNFT med Kroningen af Klive Liopantra som Fladlandets Regent.

Indenfor Fladlandsk kronologi er Tronedansen betegnet som Fladlandsk Rigshistorie og anvender Ny Fladlandsk Tidsregning.

Epokens tilknytning

Tronedansen indgår i Regenternes Tid.

Tronedansen har ikke tilknyttede begivenheder eller forløb.

Fremhævede Rigskriftkilder

Følgende Rigsskriftkilder er fremhævede som grundlag for epoken:

  • Det er en del beretninger der ligger til grund for beskrivelsen af hvad der skete dengang.

Kronologiske spor

Følgende kronologiske spor er fremhævet som værende efterladt fra epoken:

Byerne Satu og Grønholt blev opført. En fæstning med ukendt navn blev omdøbt til at hedde Slonkenborg. En ruin med ukendt navn blev genopbygget som fæstning og omdøbt til at hedde Stalagburg. Landmærkerne Oldenskov og Sakharoskovenene blev første gang nævnt i perioden. Attraktionerne Farvebrønden og Reolskakten blev bygget i epoken. Attraktionerne Navío og Navíos Kollegium blev grundlagt. Områdefortællingen Rustsporet blev opdaget. Attraktionerne Guddomsbrønden og Rustreden blev opdaget. Navíos Advologielektorat og Navíos Bæstologielektorat blev oprettet. Slægten Ramovak blev nævnt første gang, da den blev anerkendt som Bannerslægt.

Fortællingen om Tronedansen

I epoken oplevede Fladlandet en del turbulens, fordi Regenterne skiftede forholdsvist hurtigt. I epoken var der ikke én Storslægt som havde et overvældende mandat til Tronvalgene, og det kombineret med en række, korte turbulente Regeringstider ledte til epokens navn. Epoken er også kendt for at flere usandsynlige Regenter fra de mindre magtfulde Storslægter også fik mulighed for at sidde på Tronen.

Magthavere og territorier

Slægten Folkaætten mistede Tågedalen.
Slægten Liopantra overtog Tågedalen i 158 FNFT, i forvirringen omkring Sivert Argenors død inden han overhovedet fik Krone på. Det var den landvinding, der gjorde det muligt for Liopantraslægten 5 år senere at sætte Klive Liopantra på Tronen.

Kort over Fladlandets magthaveres territorier umiddelbart før Tronedansen (191 FNFT).
Kort med udvikling af Fladlandets magthaveres territorier under Tronedansen (191-153 FNFT).
Kort over Fladlandets egne under Tronedansen (191-153 FNFT).
Kort over Fladlandets udformning under Tronedansen (191-153 FNFT).

Offgame Information

Senest opdateret: 13. januar, 2023