Trosfællesskaber

Trosfællesskaber er kulturfællesskaber, der er centreret om fælles interesser relateret til tro.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelfællesskaber betegnet som et Helligt udtryk.

Kategorisering af Tempelfællesskaber

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelfællesskaber inddelt i Præsteskaber, Tempelkorps og Tempelråd.

Offgame Information

Senest opdateret: 10. september, 2023