Trossteder

Trossteder er stedbetegnelser, der betegner steder, som er særligt vigtige for tilbedere af en trosretning.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er trossteder Helligdomme, Indviet grund og pilgrimsmål.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er trossteder mystomenter.

Kendte eksempler

I Fladlandet er det mest kendte trossted Kronlenets Tempel.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023