Tvillingetroen

Tvillingetroen er en ligelig favorisering af Guddommene Eurika og Archimedes indenfor EVEAtroen.

Tvillingetroen er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Præster, der forkynder Tvillingetroen, bærer titelvarianten Lecktor. Der er forholdsvist få Lecktorer, hvilket hænger sammen med, at det er en kompliceret oplæring, og at det efterfølgende er et svært ansvar at skulle forkynde to livsanskuelser, inklusiv deres værdier, på en balanceret måde. Bemærk at det ikke er muligt at være Reservehøjpræst, Højpræst eller Præstelærling, der favoriserer Tvillingerne.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tvillingetroen betegnet som et Helligt udtryk.

Favoriseringens tilbedere

Personer, der følger Tvillingetroen, bliver kaldt Tvillingetro. Bemærk at det ikke er det samme som at være Archimedestro og Eurikatro. For at en person kan blive Tvillingetro, forudsætter det, at vedkommende allerede er Archimedestro og Eurikatro, men ikke har andre favoriseringer. Derefter påfører personen Skæbnenøglen synligt som symbol på sit tøj. Fremadrettet bærer den Tvillingetro et Heronavn, et Essensnavn, en Obscurus, Edsmaling, samt et tydeligt symbol, der forestiller Skæbnenøglen. At være Tvillingetro handler om at kunne balancere Tvillingernes ord i alle udtalelser og handlinger. Nogle mener, at det indebærer at finde en perfekt balance mellem ens Livsværk og Skæbne, så de to ting bliver to sider af samme mønt. Andre mener at det er noget vrøvl.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023