Udtaleskrift

Udtaleskrift er et konsukoncept, der tager form af et redskab til hjælp med udtale af sprog.

KONSULOGISK SKILDRING

Udtaleskrift bliver ofte skrevet bagved udtryk og kan dermed give en forklaring på, hvordan de bliver udtalt.

Anvendelse af udtale-skrift

Her er retningslinjer for at læse udtaleskrift. Bemærk at udtaleskrift udelukkende anvender store (kapitale) bogstaver.

  • Trykket ligger der, hvor understregningen er.
  • Lyden A kan udtales på to måder, A (som i kan) og AA (som i appelsin).
  • Lyden Ø kan udtales på to måder, Ø (som i øde) og ØØ (som i ørken).
  • Lyden O kan udtales på to måder, O (som i olie) og OO (som i kop).
  • Lyden D kan udtales på to måder, D (som i dør) og DD (som i blød).

Eksempel på udtaleskrift

Her er et eksempel på, hvordan udtaleskrift bliver brugt til at vise hvordan et navn (Barca) bliver udtalt.

  • Barca [ BAARKA ]

Offgame Information

Senest opdateret: 30. oktober, 2023