Udvindere

Udvindere er en hvervsvariant af alkymister, der beskriver personer, som praktiserer udvinding.

KONSULOGISK SKILDRING

Der opstår nogle gange forvirring, siden nogen tror, at der kun er én udvinder, nemlig Udvinderen, hvilket naturligvis er noget vrøvl. Udvinderen er dog eneste kilde til skyggestøvkister i Fladlandet, så den er relevant for udvinding.

ALKYLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk alkylogi bliver alle udvindere også omtalt som alkymister. Men ikke alle alkymister er udvindere.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er udvindere betegnet som en mystisk hvervsvariant.

Offgame Information

Senest opdateret: 13. september, 2023