Udvinding

Udvinding er en praksisvariant af alkymi, der indebærer at frembringe magiske skyggesten i et laboratorium.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er udvinding betegnet som en mystisk praksisvariant.

KONSULOGISK SKILDRING

Der opstår nogle gange forvirring, siden nogle tror, at det kun er muligt at foretage udvinding i Udvinderen, hvilket naturligvis er noget vrøvl. Udvinderen er dog eneste kilde til skyggestøvkister i Fladlandet, så den er relevant for udvinding.

ALKYLOGISK SKILDRING

Udvinding foregår i et laboratorium ved hjælp af alkymigrej og en skyggekrukke, og foregår forskelligt, alt efter hvad der bliver forsøgt at udvinde skyggesten fra.

Udvinding af skyggesten

Indenfor Fladlandsk alkylogi er der tre kendte måder at udvinde skyggesten på.

Udvinding af skyggesten fra skyggestøvkister

Et veludstyret laboratorium har det rette udstyr til at drage nytte af skyggestøvkister, og derudaf udvinde skyggestenene. Det er den mest sikre og effektive måde at foretage udvinding på.

Udvinding af skyggesten fra skyggeslam

Et mindre veludstyret laboratorium kan i stedet anvende skyggeslam. Det er muligt at anskaffe skyggeslam, og anvende skyggekrukken til at udvinde skyggesten derigennem, dog med en vis risiko. Håndtering af skyggeslam er ikke en behagelig oplevelse.

Udvinding af skyggesten fra malmsække

En mere desperat løsning indebærer at forsøge at grave malm fra en mine i en vildegn, da det kan indeholde små spor af skyggesten. En dygtig udvinder kan derefter adskille skyggesten fra malmen ved hjælp af en skyggekrukke, men med en betydelig risiko. Det foregår ved at en udvinder tager en malmsæk, knuser indholdet til mindre stykker og hælder det langsomt ned i en skyggekrukke. Nede i krukken sker en form for magisk aktivitet, hvor malmresterne bliver fortættet til små stenklumper med stort magisk potentiale, kaldet skyggesten. Fremstillingen af skyggesten indebærer dog en risiko for, at udvinderen kan blive ramt af magiske effekter på grund af støv eller dampe fra skyggekrukken. Nogle af de problematiske effekter kan blive undgået ved brug af en tætsluttende pestmaske.

Offgame Information

Senest opdateret: 29. april, 2024