Uhumanoide

Uhumanoid er et væsentræk, der betegner væsner, hvis krop afviger fra den menneskelige i form, størrelse og anvendelse.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk bæstologi vil uhumanoid sige en krop, der ikke går oprejst, har to arme, to ben og et hoved på toppen. Udtrykket uhumanoidt bliver hovedsageligt brugt om væsner for at skelne mellem fabelvæsner og vætter. Betegnelsen uhumanoid står i kontrast til væsentrækket humanoid.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. februar, 2022