Uhumanoide

Uhumanoide er et væsentræk, der betegner væsner, hvis krop afviger fra den menneskelige i form, størrelse og anvendelse.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk bæstologi vil uhumanoide sige en krop, der ikke går oprejst, har to arme, to ben og et hoved på toppen. Udtrykket uhumanoide bliver hovedsageligt brugt om væsner for at skelne mellem fabelvæsner og vætter. Betegnelsen uhumanoide står i kontrast til væsentrækket humanoide.

Kendte eksempler

Indenfor Fladlandsk bæstologi er pegasi et kendt eksempler på væsner der er betegnet som uhumanoide.

Offgame Information

Senest opdateret: 28. april, 2024