Universiteter

Universiteter er bygningsværker, der indeholder Kollegier, og hvorpå de, der har tilladelse til det, studerer eller forsker i videnslærer.

Universiteter er et fremstående udtryk.

KARTOLOGISK SKILDRING

Universiteter er oftest placeret i Hovedstaden på et Rige.

Kendte eksempler

I Fladlandet er det eneste Universitet Accadia i Kronlenet.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Der er en række adgangskrav for at blive optaget som studerende på et Universitet. Det kan blandt andet involvere, at ansøgere har gennemført udvalgte Akademiuddannelser. Universiteter bliver administreret af en Rektor, mens Professorer og Adjunkter står for undervisningen.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023