Værdimærker

Værdimærker er valutaer, der tager form af dokumenter, underskrevet af betydningsfulde personer.

ADVOLOGISK SKILDRING

Værdimærker er eksempelvis skøder, men kan også være små sedler med en tilskrevet værdi, som eksempelvis en enkelt handelsvare.

Indenfor Fladlandsk advologi er relevante værdimærker beskrevet i sektionen om valutaer i Fladlandsk Markedskartotek.

Kendte eksempler

Indenfor Fladlandsk advologi er et kendt eksempel på værdimærker et skøde.

Offgame Information

Senest opdateret: 6. september, 2023