Vartigan

Vartigan er en Guddom, der er dominator af Fladlandet, en del af EVEA, og som er kendt for at stå for slægt og tradition.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Vartigan betegnet som dominator.

Om Guddommen

Vartigan er ifølge myten en Guddom, der bringer traditioner, familie og stabilitet til de, som tilbeder ham. Myter fortæller, at Vartigan var den af de fire Guddomme, der skabte Fladlandets skikke, og som rejste rundt fra slægt til slægt for at samle Rigets fortællinger.

Myten fortæller, at Vartigan skabte søjlerne, hvorpå Fladlandets traditioner og ceremonier er bygget. Vartigan skænker mod til at følge det, der var, stabilitet og en vilje til at ville sit lokalsamfund. Det at efterleve Vartigans værdier indebærer at turde være og blive i den usikkerhed, der følger med at blive i sin slægts sti. Det handler om at støtte op om og blive i ens slægt, så den vokser fra et frø til et stolt træ med stærke rødder og en lys fremtid. Folk er værdifulde, fordi de er en del af en slægt, og derved er en del af dens fortælling.

Guddommens symboler

Vartigan primære symbol er Tretåsfoden. Guddommen har derudover følgende symboler tilknyttet: Kumlestaven og Veddagernet.

Guddommens fremtoning

Guddommes fremtoning er ikke mulig at fatte for mennesker, medmindre det er i form af en Avatar. Vartigan har ifølge myterne haft én enkelt Avatar, og da den blev beskrevet med maskuline kønsmarkører, bliver Vartigan ofte beskrevet som maskulin, selvom Guddomme normalt ikke har en kønsidentitet.

Vartigan bliver indimellem omtalt som Vandringsmanden, men det er uklart, hvad der ligger til grund for det. En teori er, at samnavnet henviser til en Guddom, der vandrede, og som har en maskulin kønsidentitet. En anden teori er, at Vandringsmand oprindeligt var et udtryk brugt om Vartigans Avatar. En tredje teori er, at det handler om, at nogen engang kom til at sige Vandringsmand i stedet for Vartigan, og det så har hængt ved lige siden. Uagtet oprindelsen er der enighed om, at Vandringsmanden er et samnavn for Vartigan.

Guddommens tilbedere og forkyndere

Vartigan er central i favoriseringen Vartigantroen, som indgår i Religionen EVEAtroen. Bemærk, at Vartigan har samnavnet Vandringsmanden, og at der er tilsvarende samnavne for de afledte ord. Personer, der favoriserer Vartigan, bliver kaldt Vartigantro (eller Vandringsmandstro). Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Vartigan, bliver kaldt mørk Vartigantro (eller mørk Vandringsmandstro). Forkyndere af Vartigantroen bliver omtalt som Vægtere, selvom forkyndere i praksis også inkluderer Vægterlærlinge af første grad, Vægterlærlinge af anden grad, Højvægtere og Ærkevægtere.

Guddommens relationer

Vartigan bliver vurderet som havende gode relationer til Eurika og Archimedes. Vartigan har en lidt mere kompliceret relation til Extazia.

Guddommens orakelvogtere

Vartigan kan ifølge myterne være repræsenteret af orakelvogteren Khimaira.

Kategorisering af Vartigan

Vartigan bliver kategoriseret som en trin 6 Guddom. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

  • Orakeltegn: Der er observationer af orakeltegn for Vartigan op til trin 5.
  • Tilstedeværelse: Vartigans tilstedeværelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
  • Indflydelse: Vartigans indflydelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
  • Rækkevidde: Vartigans rækkevidde bliver ud fra tilstedeværelse og indflydelse beregnet til at strække sig ud over Fladlandets ydre grænser og et ukendt stykke ind i de nærliggende vildegne. Derfor bliver hans rækkevidde kategoriseret som dækkende en kæmpeegn.
  • Trin: Vartigan bliver ud fra orakeltegn og rækkevidde beregnet til at være en trin 6 Guddom.
  • Type: Vartigan bliver beskrevet uden fysisk form, men allestedsnærværende. Han bliver derfor kategoriseret som en Guddom.
  • Variant: Vartigan er sammen med tre andre Guddomme (EVEA) de mest magtfulde entiteter i Fladlandet og bliver derfor kategoriseret som en dominator.
  • Tilbedelse: Vartigan bliver ofte tilbedt af folk, der ønsker at beskytte deres familie, traditioner og leve ligesom deres aner.

Oplevelsen af Vartigan

Mødet med Guddommen bliver beskrevet som en følelse af ydmyghed, ærbødighed og frygt. I nærheden af Guddommens repræsentation sløver verden ned, og den går nærmest i stå. Lyden af langsomme åndedræt og blade, der hvisler i vinden, står klart. Nakken får lyst til at bøje og sætte sig på knæet. En følelse af at rødder griber om fødderne og får vedkommende til at rodfæste sig og blive nærværende. Tanker om at overgive sig, blive oplyst og blive velsignet fylder i sindet.

Vartigans orakeltegn.
Kumlestaven.
Veddagernet.

Offgame Information

Senest opdateret: 8. september, 2023