Verdslige titler

Verdslige titler er en titelbetegnelse, der beskriver titler, som bliver båret af eller uddelt i kraft af verdslige magthaveres indflydelse.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Verdslige titler står i modsætning til mystiske titler, især Gejstlige titler, der bliver givet af Celestologiske årsager.

Indenfor Fladlandsk Aristologi bliver verdslige titler givet af personer, der har Lensejerskab, eller som har fået ret til at uddele titler i kraft af titler, de har fået gennem nogen, der har Lensejerskab eller er Royale.

Kendte eksempler

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Regent et kendt eksempel på en verdslig titel.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023