Vielsesceremoni under Archimedes

Vielsesceremoni under Archimedes er en vielsesceremoni, der indebærer at gifte to Archimedestro personer med hinanden.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Vielsesceremonien er en aftale mellem to Archimedestro ceremonanter om en meget nær samarbejdsaftale.

Forudsætninger

At du på forhånd har kontrolleret, at begge ceremonanter er myndige, Archimedestro og at ingen af dem er en del af et ægteskab under Archimedes. Sørg for, at ceremonanterne på forhånd har modtaget en introduktion til, hvad det vil sige at være gift.

Forberedelse

Tag ceremonanterne til side i god tid og afklar med begge, hvad der er forventet af dem, efter vielsesceremonien er gennemført. Instruer derefter ceremonanterne i, hvilke forventninger der er til dem under ceremonien.

Forløb

Begynd vielsesceremonien, når alle er samlet i vielsescirklen. Forklar ægteskabets betydning. Velsign ceremonanterne ved at lade deres Obscurus blive belyst af Hellig ild. Afslut derefter ceremonien.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023