Vielsesceremoni under EVEA

Vielsesceremoni under EVEA er en vielsesceremoni, der indebærer at gifte to EVEAtro personer med hinanden.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Vielsesceremonien er en livsceremoni, hvor to ceremonanter bliver viet (gift) med hinanden.

Varianter og kombination

Det er muligt at blive viet indenfor flere forskellige Guddomme, også med den samme person. Det er dog ikke muligt at være viet med flere personer på samme tid under den samme Guddom. Tænk på det som, at hver person kun kan være gift med én person under en given Guddom ad  gangen. Så eksempelvis kan Tim være viet med Mia under Vartigan, men under vilde festligheder bliver Mia en sen aften viet til Sandra under Extazia. Men Tim kan ikke under Vartigan blive viet med Nadja – uden først at være blevet skilt fra Mia.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023