Vielsesceremoni under Extazia

Vielsesceremoni under Extazia er en vielsesceremoni, der indebærer at gifte to Extaziatro personer med hinanden.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Vielsesceremonien er en erklæring af to Extaziatro ceremonanter deler deres drømme med hinanden gennem et ægteskab.

Forudsætninger

At du på forhånd har kontrolleret, at begge ceremonanter er myndige og Extaziatro, samt at ingen af dem er en del af et Extaziatro ægteskab i forvejen.

Forberedelse

Tag ceremonanterne til side i god tid og afklar med begge, hvad der er forventet af dem, efter vielsesceremonien er gennemført. Instruer derefter ceremonanterne i, hvilke forventninger der er til dem under ceremonien.

Forløb

Forklar vielsens betydning, når alle er samlet i vielsescirklen. Lad ceremonanterne vise, at de er hinanden værdige ved at fremføre en imponerende handling for hinanden på skift. Handlingen må højst tage halvanden minut. Når begge ceremonanter har erklæret hinanden for værdige, spørges der om der er nogen, der har indsigelser til vielsen. Efter en indsigelse spørg da ceremonanterne om de gerne vil fortsætte vielsesceremonien. Begynd derefter vielsesceremonien. Lad ceremonanterne tage hinandens hænder og på skift sværge, at de vil dele deres drømme med den anden og at de vil lade den anden dele sine drømme med dem. Bed derefter Extazia om at velsigne parret ved at lægge et blåt bånd om deres hænder (Eller giv dem et glas hver og bed Extazia fylde det med vand?) Lad ceremonanterne velsigne hinanden med Extazias vand. Afslut derefter ceremonien.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023