Vielsesceremoni under Vartigan

Vielsesceremoni under Vartigan er en vielsesceremoni, der indebærer at gifte to Vartigantro personer med hinanden.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Bisættelsesceremoni under Vartigan kan blive udført af Vægtere eller andre medlemmer af Vartigantroens Præsteskab. Ceremonien kan blive udført for to Vartigantro personer.

Forudsætninger

Start med at aftale et møde med slægtsoverhovedet for hver af de to ceremonanters slægtsoverhoveder.

Bemærk at det i alle sammenhænge, hvor der står “slægtsoverhovedet”, er muligt at udpege en stedfortræder, forudsat at vedkommende bærer en af slægtens egne slægtsklenodier (eller et andet slægtsklenodie, der legitimt fungerer som repræsentation).

Forberedende samtale

Til samtalen, hvor du holder møde med de to slægtsoverhoveder, afklarer du følgende:

 • Højtidelig alvor: Start med at forklare slægtsoverhovederne at en vielse er en vigtig livsceremoni, som foregår under Vartigans åsyn, og navn. At handle i modstrid med Guddommens værdier kan i værste fald blive opfattet som Guddomsbespottelse og få katastrofarlige konsekvenser. Konsekvenser, der oftest og værst rammer den ansvarlige Præst og de to slægtsoverhoveder, som har ønsket ceremonien. Se dem i øjnene og spørg om de er indforståede med risikoen. De vigtigste faldgruber er:
 • At ceremonanterne ikke lever op til forudsætningerne for ceremonien, der også indebærer at de udfører ceremonien som forventet.
 • At nogen afbryder ceremonien (undtagen på det tidspunkt, hvor det er tilladt).
 • Ceremonantforudsætninger: Afklar derefter om begge ceremonanter lever op til forudsætningerne for at kunne gennemgå en vielsesceremoni:
 • Begge ceremonanter er myndige, hvilket vil sige at de har gennemført en myndighedsceremoni, under en valgfri trosretning.
 • Begge ceremonanter er Vartigantro, hvilket vil sige at de har gennemført en navngivningsceremoni under Vartigan, og nu er medlemmer af en Veddslægt, hvilket er tydeligt ved at de bærer et Slægtsnavn og en Slægtssten.
 • De to ceremonanter kan godt kan være i den samme Veddslægt, selvom det i så fald ikke bør være samme gren af slægten.
 • Hvis en EVEAtro person ønsker at blive viet under Vartigan, så er det en forudsætning at vedkommende har et slægtsoverhoved for en Veddslægt, der ønsker adoptere personen, med sig. Det er op til det givne slægtsoverhovede om vedkommende ønsker at der bliver foretaget en adoption forud for vielsesceremonien, eller som en del af den.
 • Begge ceremonanter er enten trolovede med hinanden under Vartigan eller er ugifte under Vartigan. Der er uden betydning for sagen om ceremonanterne er viet eller trolovet under andre Guddomme.
 • Slægtsaftalen: Afklar aftalen mellem de to slægter.
 • Aftal hvilken slægt, der gifter (og dermed overdrager) et slægtsmedlem til den anden slægt. Det er forventet at der, i taknemmelighedsbytte, bliver aftalt en gave til den slægt, der afgiver sit slægtsmedlem. Slægtsmedlemmets omdømme, eventuelle titler, duelighed danner grundlag for debatten, og kan eventuelt føre til at der er behov for at give yderligere ejendele eller andet med, for at opnå en rimelig taknemmelighedsbytte.
 • Begge slægter bliver som udgangspunkt forventet at være samme kategori og dermed have samme status: trælleslægt, Edsbannerslægt, Æresbannerslægt, Storslægt eller Regentslægt. Hvis det ikke er tilfældet så kan der med rimelighed blive forventet en markant større taknemmelighedsgave. Det bliver betragtet som yderst utraditionelt, hvis der er mere end én kategori i forskel mellem de to slægter.
 • Ceremoniomstændigheder: Afklar derefter omstændighederne for selve ceremonien.
 • Lad dem vælge hvor ceremonien kommer til at foregå. Oplagte muligheder er inde i et Tempel eller i en ceremonicirkel. Bemærk at nogle foretrækker en ceremonicirkel, der er midlertidigt oprettet til formålet, eksempelvis ud fra et tema, der passer til en eller begge slægter.
 • Lad dem vælge tidspunktet ceremonien kommer til at foregå. Her er det kutyme at ceremonien bliver afholdt tidligst en måned efter samtalen er afholdt, så der er tid til forberedelserne samt at eventuelle invitationer kan blive sendt afsted og tilrejsende gæster kan nå frem.
 • Ceremonantinstruktion: Tilbyd efterfølgende slægtsoverhovederne at tage en samtale med ceremonanterne så de på forhånd har modtaget en introduktion til, hvilken betydning det har et være gift med hinanden har, samt hvordan de er forventet at agere under ceremonien.

Forberedelse på dagen

Tag slægtsoverhovederne og ceremonanterne til side i god tid og afklar (eller genopfrisk) med dem:

 • Hvad der er forventet af dem under vielsesceremonien (se forløb herunder).
 • Hvad der er forventet af dem efter vielsesceremonien er gennemført.

Ceremoniens forløb

Start med at samle alle i vielsesscirklen. Når alle er samlet der, så spørg om ceremonanten er til stede og om slægtsoverhovedet også er (det kan være samme person). Hvis de er til stede, så erklær at vielsesceremonien hermed begynder. Start med at fortælle om ægteskabets betydning, både praktisk og symbolsk.

 1. Introduktion

Bed nu de to slægtsoverhoveder erklære:

 • Hvad deres navn er og hvilken slægt, de er slægtsoverhoved for. Hvis de ikke er slægtsoverhovedet, så er det vigtigt at de fremviser et gyldigt slægtsklenodie.
 • Hvilke slægtsmedlemmer de ønsker at gifte sammen (og som dermed er ceremonanterne). Det er også vigtigt at det bliver nævnt hvilken af de to ceremonanter, der bliver gift over i den anden slægt.
 1. Sidste chance

Spørg nu åbent, om der er nogen, der har indsigelser imod, at de to ceremonanter bliver forenet i ægteskab. Hvis nogen gør indsigelse og blander sig på dette tidspunkt, tæller det ikke som en afbrydelse af ceremonien, og er dermed set som legitim konflikt, selv hvis det ender i duel eller medfører afslutning af ceremonien. Hvis ingen gør indsigelser, så fortsæt ceremonien.

 1. Slægtsjusteringer

Det er nu tid til at udføre eventuelle skift mellem slægter, som, der er behov for.

 • Hvis der tidligere er foretaget en trolovelsesceremoni, så spring hele punktet over, og gå til punkt 4.
 • Hvis en ceremonant (eller begge) ikke er medlem af en Veddslægt, så udfør nu en tilskåret navngivningsceremoni under Vartigan, så vedkommende kan blive det (ellers gå videre). Her kan du læse den tilskårede version:
 • En af Vartigans orakelånder vil nu bringe dig én velsignet kvist. Giv den ene ende af en kvisten til ceremonanten, og den anden til den person, vedkommende kommer til at blive hægtet på i sin nye Veddslægt.
 • Fortæl ceremonanten, om det ansvar vedkommende vil tage på sig ved at være en del af en Veddslægt og dermed være pålagt at følge slægtsoverhovedets bud, eksempelvis i forhold til at lade sig gifte eller drage i krig på slægtens vegne. Spørg ceremonanten, om vedkommende accepterer dette ansvar.
 • Fortæl derefter den person, der holder den anden ende af kvisten, om det ansvar der ligger på slægten, nemlig at kunne stå inde for alle ceremonantens handlinger. Spørg, om slægten er klar til at stå inde for ceremonantens handlinger.
 • Hvis begge svarer ja, så fortæl de tilstedeværende, at hvis Vartigan velsigner navngivningsceremonien, så vil orakelånden løfte kvisten opad som et tegn, og lade den forsvinde.
 • Herefter forsvinder kvisten, og du fortæller ceremonanten og det modtagende slægtsmedlem, at denne kvist fra nu af vil eksistere i deres hjerter.
 • Giv nu Slægtsstenen til det modtagende slægtsmedlem, og bed vedkommende sætte den om halsen på ceremonanten.
 • Fortæl, at ceremonanten fra nu af må bære sit nye Slægtsnavn. Afslut derefter ceremonien.
 • Nu begynder skiftet fra den ene Veddslægt til den anden.
 • En af Vartigans orakelånder vil nu bringe dig to velsignede kviste.
 • Giv den ene ende af den første kvist til den slægts-skiftende ceremonant, og den anden ende til den anden ceremonant.
 • Sæt den ene ende af den anden kvist i den slægts-skiftende ceremonants anden hånd. Bed slægtsoverhovedet for den slægt, ceremonanten forlader holde fast i den anden ende af kvisten.
 • Bed nu den slægts-skiftende ceremonant om at brække den anden kvist, da den repræsenterer relationen til den gamle slægt.
 • Fortæl den slægts-skiftende ceremonant at vedkommende nu er tilknyttet den nye Veddslægt og pålagt at følge slægtsoverhovedets bud. Spørg ceremonanten om vedkommende accepterer dette ansvar.
 • Fortæl slægtsoverhovedet for den modtagende slægt at det er forventet at vedkommende kan stå inde for alle den slægts-skiftende ceremonants handlinger. Spørg om slægtsoverhovedet accepterer det ansvar.
 • Forudsat at begge siger ja, så fortæl de tilstedeværende at at Vartigan nu lader en orakelånd løfte kvisten opad og forvandle den til et usynligt agern, som et tegn.
 • Du tager agernet og fortæller fortæller den slægts-skiftende ceremonant, at vedkommendes Slægtssten fra nu af symboliserer den nye slægt og at vedkommende fremadrettet må bære sit nye Slægtsnavn.
 1. Vartigans velsignelse

Det er nu tid til at anmode om Vartigans velsignelse af vielsesceremonien.

 • Find nu en potte med Hellig jord frem, og giver derefter en håndfuld til hver af de to ceremonanter.
 • Før nu ceremonanternes hænder sammen så deres hænder former en skål, hvori jorden ligger i én bunke.
 • Påkald Vartigan og anmod Guddommen om at velsigne ægteskabet. Hvis Vartigans svar er positivt, vil der spire en plante frem i jorden, som ceremonanterne holder.
 • Du kan nu erklære de to ceremonanter for at være et ægtepar i Vartigans navn.
 • Giv nu parret en potte at putte jorden i, og instruer dem i at spytte deri, for at give deres velsignelse af frugtsommelighed i potten.
 • Lad nu gæsterne opstille i en række for derefter at gå forbi parret en ad gangen, ønske tillykke og derefter spytte deres velsignelse af frugtsommelighed i potten.
 1. Afslutning af ceremonien

Det er nu tid til at afslutte ceremonien.

 • Afslut ceremonien, ved tydeligt at erklære den for afsluttet.
 • Anbefal alle tilstedeværende at gå på kro og fejre bryllup, samt give deres gaver til de nygifte.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023