Vielsesceremonier

Vielsesceremonier er livsceremonier, hvor personer bliver viet (gift) med hinanden.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er det op til Præsterne i samråd med de, der ønsker at blive viet, om vielsesceremonien bliver afholdt i Templer, i markerede vielsescirkler eller på steder udvalgt for deres sentimentale betydning.

Offgame Information

Senest opdateret: 10. september, 2023