Vielsescirkler

Vielsescirkler er en remediebetegnelse, der betegner ceremonicirkler, der hovedsageligt bliver anvendt til vielsesceremonier.

ENTOLOGISK SKILDRING

I Fladlandet bliver vielsescirkler oftest også anvendt som trolovelsescirkler.

Senest opdateret: 27. august, 2021